Usługi

Nasza oferta obejmuje kompleksowy zakres usług odbioru, transportu i utylizacji wyeksploatowanego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Naszym klientom oferujemy dogodne warunki odbioru i płatności. 

 

W zakres usług wchodzi:

  • załadunek i transport własnym sprzętem i pracownikami (do uzgodnienia)
  • ważenie
  • utylizacja lub recykling
  • zapewnienie bezpieczeństwa danych znajdujących się na nośnikach danych

 

Dodatkowo oferujemy:

  • demontaż sprzętu u klienta
  • sporządzenie dokumentacji fotograficznej

 

Odpady powinny być przygotowane w sposób umożliwiający załadunek i transport. W celu usprawnienia procesu odbioru odpadów istnieje możliwość nieodpłatnego podstawienia kontenera.