Firma Edelmet Sp. z o.o. uruchomiła nową instalację do odzysku i recyklingu kabli elektrycznych. Inwestycja ta została współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – nazwa projektu:
„Rozwój Spółki Edelmet poprzez zakup środków trwałych oraz wprowadzenie nowego produktu w wyniku odzysku i recyklingu kabli na terenie Katowic.”
Umowa UDA-RPSL.01.02.01-00-063/08-00 „Regionalny Program Województwa Śląskiego realna dopowiedź na realne potrzeby"

Oferujemy usługi w zakresie skupu i recyklingu m.in.:

 

  • odpadów kabli komputerowych
  • odpadów kabli energetycznych
  • wiązek samochodowych
  • wiązek z urządzeń RTV i AGD
  • odpadów kabli drucianych, linkowych, plecionych
  • odpadów kabli telefonicznych
     

Zgodnie z posiadaną decyzją przyjmujemy do odzysku odpady kabli o kodach:

Lp.Kod odpaduNazwa odpadu
1.16 02 16Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215
2.17 04 11Kable inne niż wymienione w 17 04 10
3.17 04 07Mieszaniny metali

 

Cena skupu odpadów kabli zależy od ceny miedzi zgodnie z aktualnymi notowaniami giełdowymi oraz zawartości miedzi w kablu. 
Wystawiamy Kartę Przekazania Odpadów oraz na życzenie Klienta Dokument Potwierdzający Recykling.