O firmie

Jesteśmy firmą zajmującą się odzyskiem metali szlachetnych z wieloletnią tradycją, a od 2006 roku także Zakładem Przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego pod nr rejestrowym - E0000650ZPR.

Podstawową dziedziną naszej działalności jest odzysk metali szlachetnych. Jak wykazują statystyki około 80% światowego zapotrzebowania na metale szlachetne zużywa produkcja wszelkiego rodzaju urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Idąc w tym kierunku działalność rozpoczęliśmy od współpracy z Telekomunikacją Polską S.A. oraz z firmami z nią powiązanymi (prowadzącymi prace serwisowe). Przedmiotem współpracy był i nadal jest demontaż i skup central telefonicznych wycofanych z eksploatacji.

Bardzo szybko poszerzyliśmy naszą działalność o skup wszelkich innych złomów zawierających metale szlachetne, tym samym zwiększyliśmy grono naszych kontrahentów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów uruchomiliśmy laboratorium analityczne wykonujące badania na obecność i zawartość metali szlachetnych, zakupiliśmy piece indukcyjne do przetopu i uśredniania prób do analizy.

Zgodnie z naszymi zezwoleniami, od 2002 roku prowadzimy działalność w zakresie zbierania i transportu ponad 100 rodzajów odpadów.

Od 2005 roku poszerzyliśmy naszą działalność o skup złomów stali szybkotnącej oraz węglików spiekanych.

W 2006 roku uruchomiliśmy Zakład Przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Oferta Zakładu obejmuje kompleksowy zakres usług odbioru, transportu i utylizacji wyeksploatowanego sprzętu komputerowego, elektronicznego, telekomunikacyjnego, zużytych źródeł światła, sprzętu rtv i agd z terenu całego kraju.

W roku 2011 poszerzyliśmy naszą działalność o procesy recyklingu i regeneracji metali i związków metali (R4), a od września 2012 roku prowadzimy działalność w zakresie recyklingu odpadów kabli (R4).